ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU KLUBU

ZAWIADOMIENIE
Zarząd UKS Lider Konstantynów Łódzki informuje, że w dniu 22.12.2017 r w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim , Sadowa 5/7 o godzinie 18.45 – w terminie I ( godz. 19.00 w terminie II ) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu.
Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2013-2017.
6. Sprawozdanie finansowe za lata 2013-2017.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
8. Wybór nowych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Ukonstytuowanie się Zarządu.
10. Sprawy różne
11. Przyjęcie wniosków.
12. Zamknięcie zebrania.

Zarząd UKS Lider Konstantynów.