W związku z zapewnieniem odpowiedniego poziomu szkolenia i funkcjonowania klubu, uwzględniając stan finansów oraz rosnące nakłady finansowania decyzją władz UKS lider Konstantynów, informujemy o zmianie regulaminu opłat składek członkowskich dla trenujących zawodniczek UKS Lider.

 W związku z tym ulega zmianom:

 1. od stycznia 2018 r składka członkowska płatana przez zawodnika trenującego w sekcji piłki siatkowej wynosić będzie 75 zł miesięcznie,
 2. na drugie i kolejne dziecko trenujące w UKS lider Konstantynów składka wynosić będzie 35zł miesięcznie.
 3. składka  będzie obowiązywała przez 12 okresów (miesięcy) rozliczeniowych w roku.
 4. składka jest stała dla wszystkich zawodniczek bez względu na ilość treningów dla poszczególnych grup wiekowych.
 5. składkę należy wpłacać na konto klubu: 23203000451110000002001480 ( Bank BGŻ ) z dopiskiem: opłata członkowska , imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc 
 6. Istnieje możliwość wpłaty za kilka miesięcy z góry, co będzie wiązało się ze zniżkami i tak:
 7. a)5% zniżki płacąc za 6 miesięcy z góry – czyli 427,50 zł ( na przelewie zaznaczamy za ½ roku)
 8. b) 10 % zniżki płacąc za 12 miesięcy z góry – czyli 810 zł ( na przelewie zaznaczamy za cały rok)
 9. W związku ze sporymi opóźnieniami i zaległościami w opłacaniu składek członkowskich , zwracamy się z prośbą o regularne ich opłacanie do 10 –go dnia każdego miesiąca. W przypadku nieterminowej wpłaty po ustalonym okresie będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 10 zł za każdy zaległy miesiąc, o czym będziemy bieżąco informować.
 10. Zgodnie ze statutem klubu, zaleganie z opłata członkowską w okresie 6 miesięcy może skutkować ze skreśleniem z listy zawodniczek/ członków klub
 11. Uwzględniając trudna sytuacje rodzinna zawodnika, na wniosek rodzica klub może częściowo zwolnić z opłat członkowskich,
 12. Zarząd Klubu może zwolnić z opłat członkowskich zawodniczki objęte szkoleniem centralnym, Kadry Polski, zakontraktowanym do gry w UKS lider Konstantynów na wniosek trenera Koordynatora.